Kiskossuth

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája – 4024 Debrecen, Kossuth utca 33.

Kérjük, adója 1%-ával támogassa iskolánk alapítványait!

Kossuth Általános Nyelvi Alapítvány

Adószám: 19125572-1-09

Kossuth Általános Sportalapítvány

Adószám: 18546026-1-09

  • A 4-8. osztályosok augusztus 28-án (pénteken) 8-16 óráig vagy augusztus 31-én (hétfőn)  8-14 óráig vehetik át tankönyveiket az iskola ebédlőjében.
  • Az 1-3. osztályosok az első tanítási napon (szeptember 1.) kapják meg tankönyveiket.

Kedves 5. évfolyamos szülők!

A hagyományos 5. évfolyamos hortobágyi közösségépítő táborok ebben a tanévben a következő sorrendben követik egymást:

  • augusztus 31. – szeptember 2.: 5.a osztály
  • szeptember 2 – 4.:  5.d osztály
  • szeptember 7 – 9.:  5.b osztály
  • szeptember 9 – 11.: 5.c osztály

A tábor tervezett költsége: 16.000 Ft

Az 5.a szülői értekezlete és befizetése: 2015. augusztus 27-én 17 órakor az iskola 113-as tantermében lesz.

A többi ötödik osztálynak a tanévnyitó ünnepély után (augusztus 31-én) az osztálytermükben lesz a tájékoztató és a befizetés.

Tisztelettel:

az 5. osztályok osztályfőnökei

A 2015/2016. tanév eszközlistája megegyezik az előző tanévével: Eszközlista.

(Felső tagozaton vizuális kultúra tantárgyból B3-as rajzgyűjtő szükséges.)

Tisztelt Szülők!

A 2015/2016. tanévre megrendelt étkezés fizetésével kapcsolatosan a banki megbízás adatai:

alsós igénylólap_2015_2016

felsős igénylőlap_2015_2016

Kérem figyeljenek a számlaszámra, amely tavasszal tévesen került fel a kiosztott lapokra. A helyes egyetemi számlaszám: 10034002-00282871-00000000

A banki megbízás másolatát kérjük leadni augusztusban az iskola titkárságára!

 

A tanévnyitó ünnepség időpontja a Kiskossuthban:   2015. augusztus 31. 17 óra

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Egy új iskola, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának vezetése és tantestülete nevében köszöntelek Benneteket, köszöntöm Önöket. Mint az bizonyára minden érintett számára ismert, a Debreceni Egyetem mint fenntartó a tanárképzés rendszerét érintő változások miatt úgy döntött, hogy három gyakorlóintézményét, a DE Arany János Gyakorló Általános Iskoláját (az „Aranyt”), a DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskoláját (a „Kiskossuthot”) és a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumát (a „Nagykossuthot”) összevonja.

Így jött létre úgynevezett „többcélú intézményként” az új iskola, melynek diákjaiként kezdik el a 2015/2016-os tanévet a korábbi „aranyosok”, „kiskossuthosok”, „nagykossuthosok”.

Mindhárom eddig önálló intézmény a város nagyon népszerű, eredményes iskolái közé tartozott, ahol a szülők, diákok és tanárok együttműködésének köszönhetően magas színvonalú nevelő és oktató munka folyhatott. Az új intézmény célja, feladata mindezekből adódóan nem is lehet más, mint hogy az adott lehetőségek között megőrizze a múltból mindazt, ami értéket jelent, és az új keretek között, az egységben lévő lehetőségeket kihasználva arra törekedjen, hogy a város és a régió legnépszerűbb, legeredményesebb oktatási intézményei közé tartozzon. A három eddig önálló intézményben folytatott munka mindenképp alapot képez ehhez.

Az iskolavezetéssel és a tantestülettel együtt arra törekszünk, hogy az átalakulásból megszülető új gyakorlóintézmény megfeleljen a tanárképzés megváltozott szabályainak, ugyanakkor a gyerekek, diákok – akár iskolás éveiket kezdő elsősökként vagy a gimnáziumi képzésbe belépő új tanulókként, akár már a fenti három iskola valamelyikébe járó diákként – az iskolai munkájukban semmiféle hátrányt jelentő változást, nehézséget ne érzékeljenek a szervezeti átalakulás miatt. Szeretnénk, hogy diákjaink örömmel járjanak iskolába, és motiváló közegben alapos műveltséget, hasznos tudást szerezhessenek, amely alapja lehet életük későbbi sikereinek.

A Debreceni Egyetem rektorától én kaptam megbízást az új iskola vezetésére, munkámat közvetlenül hat megbízott igazgatóhelyettes segíti: Demeter Józsefné tanárképzési igazgatóhelyettesként, Denichné Hajdu Mónika Tímea általános igazgatóhelyettesként, Szabó Gábor gazdálkodási igazgatóhelyettesként, továbbá Ágoston Tamás általános iskolai igazgatóhelyettesként a „Kiskossuthban”, Dr. Kirsch Éva gimnáziumi igazgatóhelyettesként, Kovács Andrea általános iskolai igazgatóhelyettesként az „Aranyban”.

A szeptember 1-jei első tanítási napot 2015. augusztus 31-én (hétfőn) az új intézmény tanévnyitó ünnepségei előzik meg az alábbi rendben:

  • 16:30-tól: Csengő utca (Kossuth-gimnázium)
  • 17:00-tól: Kossuth utca („Kiskossuth”)
  • 18:00-tól: Hajó utca („Arany”)

A tanévnyitó ünnepségeken feltétlenül számítunk minden diák jelenlétére, és szeretettel hívunk minden érdeklődő szülőt is.

A tanévnyitóra, tankönyvosztásra és az iskola működésére vonatkozó további információk hamarosan itt, ezen az oldalon, illetve az iskola (egyelőre csak ideiglenes) új honlapján is elérhetők lesznek: www.kossuth-gyakorlo.unideb.hu

Debrecen, 2015. augusztus 10.

Miklósvölgyi Miklós megbízott  igazgató

Az iskola július hónapban a következő napokon tart ügyeletet:

július 8-án és 22-én 8-tól 12 óráig.

Augusztusban már minden munkanap nyitva lesz az iskola.

Átjelentkezés

A más iskolából 2-8. évfolyamra iskolánkba átjelentkezni kívánó (most 1-7. évfolyamos) tanulók fogadása 2015. június 23-án (kedden) 9 órától lesz.

Kérem az átjelentkezni kívánó tanulók szüleit, hogy az átjelentkezési lapot kitöltve szíveskedjenek elektronikusan elküldeni az iskola@kossuth-alt.unideb.hu címre, vagy kinyomtatva leadni az iskola titkárságán!

Kérem, hogy a tanulók 2015. június 23-án hozzák magukkal bizonyítványukat, ellenőrzőjüket/tájékoztató füzetüket, továbbá okleveleket és egyéb eredményeket igazoló papírokat.

Beiratkozás

A más iskolából átjelentkező tanulók beiratkozása 2015. június 24-én (szerdán) 8-12 és 13-15 óra között lesz az iskola titkárságán.

Kérem a szülőket, hogy beiratkozáskor hozzanak a gyermekük korábbi intézményéből a tanulók nevére kiállított távozási papírt.

Debrecen, 2015. június 8.

Tisztelettel:

Demeter Józsefné igazgató

Ballagás és tanévzáró a 8. évfolyamnak: 2015.06.20. (szombat) 10 óra

Tanévzáró ünnepély az 1-7. évfolyamoknak: 2015.06.20. (szombat) 17 óra

@Napló

órarend

zimbra

határtalanul logo

DE_C_projekt

C_tábla

uj-tabla